View in the JustOut app
X

ஃபோர்டு இகோஸ்போர்ட் எஸ் மற்றும் சிக்னேச்சர் எடிஷன் மாடல்கள் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஃபோர்டு இகோஸ்போர்ட் எஸ் மாடலில் 1-லிட்டர் இகோபூஸ்ட் இன்ஜின் மற்றும் சில காஸ்மெடிக் மாற்றங்ள் செய்யப்பட்டுள்ளது. இகோஸ்போர்ட் எஸ் மற்றும் சிக்னேச்சர் எடிஷன் மாடல்கள் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் இன்ஜின் ஆப்ஷன்களில் கிடைக்கிறது.

posted by பா.செ.மீனா / 08:26:01 on 16 May

மேலும் வாசிக்க மாலை மலர்