View in the JustOut app
X

இந்தியாவின் ஜனவரி மாத பணவீக்கம் குறைந்து 5.07 சதவீதமாக இருக்கிறது. தொழில் உற்பத்திக் குறியீடு டிசம்பரில் 7.1 சதவீதமாக உள்ளது. உற்பத்தி அதிகமாக இருந்த காரணத்தால் தொழில் உற்பத்தி குறியீட்டில் முன்னேற்றம் இருக்கிறது. பதினேழு மாதங்களுக்குப் பிறகு கடந்த டிசம்பரில் பணவீக்கம் அதிகரித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

short by பா.செ.மீனா / 09:56:02 on 13 Feb