View in the JustOut app
X

இந்தியாவில், பெண் குழந்தைகள் கவனிக்கப்படாமல் இருப்பதால் அவர்களுக்கு சரியான ஊட்டச்சத்து கிடைக்காமல் ஆண்டுதோறும் 2 லட்ச பெண்குழந்தைகள் இறக்கின்றனர் என்பது தற்போதைய ஆய்வில் உறுதியாகி உள்ளது. இந்தியாவிலுள்ள 35 மாநிலங்களில்,29 மாநிலங்களில் 5 வயதுக்குட்பட்ட பெண் குழந்தைகளின் இறப்பு விகிதம் அதிகம் உள்ளது.

posted by புனிதா / 02:40:01 on 17 May

மேலும் வாசிக்க நக்கீரன்